Ezt a szerkezetet arra használjuk, hogy elmondjuk, valami létezik, más szóval, van belőle.

 

There is a hidden tower in the middle of the forest. → Van egy rejtett torony az erdő közepén.

There is a document in front of me. → Van egy dokumentum előttem.

 

Azt is ki tudjuk fejezni, hogy az adott dolog milyen mennyiségben létezik, illetve…

There is a cat in front of the fireplace. → Van egy macska a kandalló előtt.

There are two Aston Martins in my garage. → Két Aston Martin van a garázsomban.

There is a bottle of milk in the fridge. → Van egy üveg tej a hűtőben.

There are 365 days in a year. → 365 nap van egy évben.

 

…amint a fenti példák igazolják, némi helyhatározóval kiegészítve pedig elmondhatjuk vele még azt is, hogy az a dolog, amiről éppen szó van, hol található.

 

Mivel létigés szerkezetről van szó, a kérdő és tagadó alakok ennek megfelelően alakulnak:

a létigével kérdezünk szórendcserével,  (there is → is there)

 

How many people are there in this town? → Hány ember van ebben a városban?

Is there a tree in your street? → Van fa az utcádban?

 

és tagadunk a „NOT” közbeiktatásával, amit össze is vonhatunk.

 

There isn’t a single tree in my street. → Egyetlen fa sincs az utcámban.

There isn’t a tall building in this town. → Ebben a városban nincs magas épület.

Hurry up! There isn’t much time. → Igyekezz! Nincs sok idő.

There aren’t a lot of choices. → Sok választás nincs.

 

Ha valamiből semennyi sincs, „ANY”-t teszünk a mondatba. Mind a megszámlálható és többes számú, mind a megszámlálhatatlan főnevek esetén „ANY”-t használunk.

 

I see, there aren’t any people here at this time. → Úgy látom, senki sincs itt ilyenkor.

There isn’t any milk. →  Nincs tej.

 

Az eldöntendő kérdésekre adott rövid válaszok is a már az egyszerű jelennél megismert módon alakulnak: ugyanazt a szerkezetet használjuk fel a válaszban, ami a kérdésben elhangzott

 

Is there an FM radio in your smartphone? Yes, there is. → Van FM rádió az okostelefonodban? Igen, van.

Are there any honest politicians? No, there aren’t. → Vannak őszinte politikusok? Nem, nincsenek.

 

A pozitív rövid válaszokban itt is teljes alakokat használunk, mint általában. A negatív válaszokban össze lehet vonni.

Itt említem meg, hogy a „there are” alakot nem szoktuk összevonni „there’re” formába, míg a „there is” sokszor rövidül „there’s” alakra rövid válaszokon kívül.

 

 

Are there any questions?